Van điều khiển HYDROMAX | HYDROMAX Việt Nam

Chúng tôi – Công Ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý tự hào là nhà phân phối chính thức các sản phẩm Van điều khiển HYDROMAX. Đội ngũ nội bộ của chúng tôi đã dành nhiều năm làm việc với các sản phẩm HYDROMAX trong nhiều ứng dụng công nghiệp và được trang bị tốt để tư vấn cho bạn về dòng sản phẩm HYDROMAX đẳng cấp thế giới.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm

Email Liên hệ - 0932.600.412 Zalo

Địa điểm mua hàng:

Chat Facebook

Thông tin chi tiết

Đánh giá bài viết

HOANG PHU QUY TECHNOLOGY CO., LTD tự hào là Nhà cung cấp Van điều khiển HYDROMAX

Van-HYDROMAX-Viet-Nam
Van HYDROMAX Việt Nam

*Giới thiệu về HYDROMAX

Công ty chúng tôi được thành lập từ tháng 3 năm 1988. Nó được đặt tại đường Dong-Hshing, quận Nantun, thành phố Đài Trung, Đài Loan khi mới thành lập. Trong giai đoạn đầu, chúng tôi bắt đầu thâm nhập kinh doanh vào thị trường từ Bơm bánh răng và Van nâng. Thông qua những nỗ lực trong mười năm đầu tiên, chúng tôi đã thành công trong việc đưa sản phẩm của mình vào ngành công nghiệp của thế giới
Chúng tôi đã nỗ lực tích hợp trong nhiều năm và điều này dẫn chúng tôi đến phong cách riêng của HYDROMAX. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đầu tư thêm nhân lực, kinh phí và đội ngũ quản lý để củng cố cơ cấu công ty. Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình để công ty ngày càng hoàn thiện hơn, chuyên nghiệp hơn.
Chúng tôi rất vui khi được cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ đáng tin cậy, đó là sứ mệnh cốt lõi của HYDROMAX INDUSTY Co., Ltd. và hơn nữa, chúng được tích hợp vào dòng sản phẩm toàn diện và các dịch vụ tùy chỉnh sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi đã nỗ lực tích hợp trong nhiều năm và điều này dẫn chúng tôi đến phong cách riêng của HYDROMAX.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đầu tư thêm nhân lực, kinh phí và đội ngũ quản lý để củng cố cơ cấu công ty. Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình để công ty ngày càng hoàn thiện hơn, chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi rất vui khi được cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ đáng tin cậy, đó là sứ mệnh cốt lõi của HYDROMAX INDUSTY Co., Ltd..
Van-mot-chieu-HYDROMAX
Van một chiều HYDROMAX

SẢN PHẨM chính của HYDROMAX – Van điều khiển HYDROMAX

  • Bơm thủy lực
  • Bơm bánh răng
  • Van điện từ
  • Van khí nén
  • Van một chiều HYDROMAX
  • Van nâng
  • Van điều khiển
  • Phụ kiện

Van-dieu-khien-HYDROMAX
Van điều khiển HYDROMAX

*Model sản phẩm:

Model No:V2043-47D-N-N-D24-DL-25
Model No:V6067-G06-20-N-N-D24-DG-25
Model No:V3070-28-S-P-D24-DG-25
Model No:V6066-20-N-N-D24-DG-25
Model No:V2043-40-N-N-D24-DG-25
Model No:V8066-20-N-N-D24-DG-25
Model No:V8068-T08-20-N-N-D24-DG-25
Model No:V6068-T06-20-N-N-D24-DG-25
Model No:V6070-28-N-P–D24-DG-25
Model No:V2070-OA-28-S-P-D24-DG-25
Model No:V3068-T03-20-S-N-D24-DG-25
Model No:V2066-20-S-N-D24-DG-25
Model No:V8067-G08-20-N-N-D24-DG-25
Model No:V3067-G03-20-S-N-D24-DG-25
Model No:V3066-20-S-N-D24-DG-25
Model No:V3043-47A-N-N-D24-DG-25
Model No:V3033-34-N-N-D24-DG-25
Model No:V2570-28-S-P-D24-DG-25
Model No:V2570-28-S-N-D24-DG-25
Model No:V2070-28-S-P-D24-DG-25
Model No:V2070-28-S-N-D24-DG-25
Model No:V2067-G02-20-S-N-D24-DG-25
Model No:V2068-T02-20-S-N-D24-DG-25
Model No:V2033-T03-33-N-N-D24-DG-25
Model No:V2033-30-N-N-D24-DG-25
Van thủy lực V3068
Model No.:V2043-40-N-N-D24-DG-25
Model No.:V8066-20-N-N-D24-DG-25
Model No.:V8068-T08-20-N-N-D24-DG-25
Model No.:V6068-T06-20-N-N-D24-DG-25
Model No.:V6067-G06-20-N-N-D24-DG-25
Model No.:V3070-28-S-P-D24-DG-25
Model No.:V6066-20-N-N-D24-DG-25
Model No.:V3067-G03-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V3066-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V3033-34-N-N-D24-DG-25
Model No.:V2570-28-S-P-D24-DG-25
Model No.:V2570-28-S-N-D24-DG-25
Model No.:V2070-28-S-P-D24-DG-25
Model No.:V2070-28-S-N-D24-DG-25
Model No.:V2067-G02-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V2068-T02-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V2033-T03-33-N-N-D24-DG-25
Model No.:V2033-30-N-N-D24-DG-25
Model No.:V2043-47D-N-N-D24-DL-25
Model No.:V2075-G02
Model No.:V3066-35
Model No.:V3070-35
Model No.:V3076
Model No.:V3086
Model No.:V3090
Model No.:V6066-35
Model No.:V6070-35
Model No.:V6076
Model No.:V6090
Model No.:V8066-35
Model No.:V8070-35
Model No.:V8090
Model No.:V2075-G02
Model No.:V2086
Model No.:V2043-10
Model No.:V2065

Model No.:V2070-35
Model No.:V2090
Model No.:V2095
Model No.:V8076
Model No.:V3060
Model No.:V2066-35
Model No.:V3033-G25
Model No.:V6070-G03
Model No.:V2033-G02
Model No.:V3070-G25
Model No.:V3070-G25-31-N-N-D24-DG-25
Model No.:V6070-G03-31-N-N-D24-DG-25
Model No.:V2033-G02-53-N-N-D24-DG-25
Model No.:V2066-01-N-04-D24-DG-35
Model No.:V3060-31-N-05-D24-DG-35
Model No.:V8076-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V3033-G25-53-N-N-D24-DG-25
Model No.:V2095-51-N-04-D24-DG-21
Model No.:V2090-31-N-05-D24-DG-35
Model No.:V2070-31-N-05-D24-DG-35
Model No.:V2043-10-N-04-D24-DG-21
Model No.:V2066-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V2045-11-N-04-D24-DG-21
Model No.:V2065-51-N-04-D24-DG-21
Model No.:V2086-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V2076-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V2075-51-N-04-D24-DG-21
Model No.:V8090-31-N-05-D24-DG-35
Model No.:V8070-31-N-05-D24-DG-35
Model No.:V8066-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V6090-31-N-05-D24-DG-35
Model No.:V6076-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V6070-31-N-05-D24-DG-35
Model No.:V6066-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V3090-31-N-05-D24-DG-35
Model No.:V3086-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V3076-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V3070-31-N-05-D24-35
Model No.:V3066-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V2075-G02-51-N-04-D24-DG-21
Model No.:V2074-T03
Model No.:V8067-G08
Model No.:V3280-T03
Model No.:V6066
Model No.:PR1+V2064

Model No.:PR2+V2064
Model No.:V2064-GT3-250KG
Model No.:V2071-MB2
Model No.:V8074-T06
Model No.:V2072-M02
Model No.:V3074-T04
Model No.:V4274-T04
Model No.:V6074-T06
Model No.:V6274-T06
Model No.:V2271-MB2
Model No.:V2272-M02
Model No.:V3071-MB3
Model No.:V3072-M03
Model No.:V3080-T03
Model No.:V3272-M02
Model No.:V2073-GT3
Model No.:V3274-T03
Model No.:V3271-MB3
Model No.:V2271-MB2-20-S-P-A22-DG-25
Model No.:V2272-M02-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V3071-MB3-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V3072-M03-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V3080-T03-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V3271-MB3-20-S-P-A22-DG-25
Model No.:V3272-M02-20-S-P-D24-DG-25
Model No.:V3274-T03-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V6274-T06-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V6074-T06-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V4274-T04-07-N-04-D24-DG-35
Model No.:V2073-GT3-07-M-04-D24-DG-35
Model No.:V3074-T04-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V2064-GT3-07-N-04-D24-DL-35
Model No.:V3280-T03-20-S-M-D24-DG-25
Model No.:V2072-M02-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V2074-T03-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V2073-GT3-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V8074-T06-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V2071-MB2-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V2064-GT3-20-S-N-D24-DG-25

 

*Chúng tôi – Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý tự hào là nhà cung cấp HYDROMAX Việt Nam trong nhiều năm qua trên thị trường tự động hóa Việt Nam.

* Bảo hành : Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

:::::::: Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ :::::::::
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÚ QUÝ
Hotline + Zalo: 0932 600 412 (Ms. Châu)
Skype: live:hoahpq
Email 1: hoa@hpqtech.com
Email 2: ketoan.hpqtech@gmail.com

==> Xem thêm…

Thông tin thanh toán:
- Người thụ hưởng: Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý
- Số Tài khoản VND: 2202 1485 1032 845
- Ngân Hàng : Xuất Nhập Khẩu Việt Nam-EXIMBANK-PGD Nguyễn Oanh-Gò Vấp-TP.HCM

error: Content is protected !!