Công tắc an toàn EUCHNER | Rờ le an toàn EUCHNER

Chúng tôi – Công Ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý tự hào là nhà phân phối chính thức sản phẩm EUCHNER tại Việt Nam. Đội ngũ nội bộ của chúng tôi đã dành nhiều năm làm việc với các sản phẩm EUCHNER trong nhiều ứng dụng công nghiệp và được trang bị tốt để tư vấn cho bạn về dòng sản phẩm EUCHNER đẳng cấp thế giới.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm

Email Liên hệ - 0932.600.412 Zalo

Địa điểm mua hàng:

Chat Facebook

Thông tin chi tiết

Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý tự hào là nhà cung cấp Sản phẩm Công tắc an toàn EUCHNER tại Việt Nam 

Công tắc an toàn EUCHNER

⫷ ⫸⫷ ⫸⫷ ⫸⫷ ⫸⫷ ⫸⫷ ⫸⫷ ⫸

rơ le Euchner

⏺ GIỚI THIỆU VỀ EUCHNER :

HƠN 60 NĂM KINH NGHIỆM
1940 Emil Euchner thành lập một công ty kỹ thuật.
Là chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật an toàn công nghiệp, chúng tôi phát triển và sản xuất các sản phẩm và giải pháp phù hợp với yêu cầu của khách hàng từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc sử dụng lực lượng bảo vệ của chúng tôi đối với máy móc và hệ thống lắp đặt giúp giảm thiểu các nguy cơ và rủi ro, do đó bảo vệ con người và quy trình. Đối với 800 nhân viên của chúng tôi trên khắp thế giới, an toàn là khẩu hiệu.

Chúng tôi sản xuất tất cả các thành phần trung tâm trong nhà trên máy móc mới nhất. Hơn nữa, các quy trình quản lý chất lượng nội bộ của chúng tôi đảm bảo rằng không có sản phẩm nào rời khỏi cơ sở của chúng tôi mà không được kiểm tra chi tiết.
2013 EUCHNER kỷ niệm 60 năm thành lập.

Nhà cung cấp euchner việt nam

SẢN PHẨM CHÍNH CỦA EUCHNER 🜺 Công tắc an toàn EUCHNER

  • Đầu đọc mã hóa
  • Công tắc an toàn
  • Rơ le an toàn
  • Hộp đa chức năng
  • Công tắc vị trí
  • …….
Công tắc an toàn EUCHNER
công tắc Euchner

❆ Các Model Sản phẩm – EUCHNER

EGM12-1200C1791, No. 075556

HBA-079827 Fagor Euchner Manual Công tắc giới hạn Euchner NG1HS-510L060-M 079937 TP1-528A024L024M TP2-528A024M TP3-537A024L024M TP0-2131A000M TP3-2131A024MC1787 TP1-528A024M TP2-528A024SR6 TP3-537A024M Euchner Vietnam P1-4131A024M TP3-2131A024MC1993 TP1-528A024SR6 TP2-528A110M TP3-537A024MC1844 TP1-4131A024SR11 TP3-2131A024MC2084 TP1-528A110M TP2-528A110SR6 TP3-537A024SR6 Công tắc bảo vệ Euchner 110906 CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906
EUCHNER TP4-2131A024M Safety Switch
Công tắc bảo vệ Euchner 128058 CET1-AR-CRA-CH-50F-SH-C2312-128058
Euchner Safety Switch TP3-2131A024M
Công tắc an toàn Euchner 84142 TP3-2131A024M TP1-4131A110M TP3-2131A024M-EX TP1-528A110SR6 TP2-528A230M TP3-537A110M TP1-4131A230M TP3-2131A024SR11 TP1-528A230M TP2-528A230SR6 TP3-537A110SR6 TP1-4131K024M nút nhấn Euchner TP3-2131A024SR11C1699 TP1-528A230SR6 TP2-528K024M TP3-537A230M TP1-4131K024SR11 công tắc giới hạn Euchner TP3-2131A024SR11C1787 TP1-528K024M TP2-528K024SR6 TP3-537A230SR6 TP1-4131K110M TP3-2131A024SR11C2015 TP1-528K024SR6 TP2-538A024M TP3-537C024MC1844 TP1-4131K230M Euchner Viet nam TP3-2131A024SR11C2016 TP1-538A024L024M TP2-538A024SR6 TP3-537K024M công tắc hành trình Euchner TP2-2121A024M TP3-2131A110M TP1-538A024M TP2-538A110M TP3-537K024SR6 TP2-4131A024M TP3-2131A230M TP1-538A024MC1855 TP2-538A110SR6 TP4-537A024M TP2-4131A024SR11 TP3-2131B024MC1761 TP1-538A024MC1922 TP2-538A230M công tắc dừng khẩn cấp Euchner TP4-537A024SR6 TP2-4131A110M TP3-2131K024M TP1-538A024SR6 TP2-538A230SR6 TP4-537A110M TP2-4131A230M TP3-2131K024SR11 TP1-538A110M TP2-538K024M Công tắc điện tử Euchner 250V EGM12-1200 C1791 ART NO: 075556

Euchner TP3-4131A024M Safety Switch TP4-537A110SR6 TP2-4131K024M TP3-2131K230M TP1-538A110SR6 TP2-538K024SR6 TP4-537A230M TP2-4131K024SR11 TP3-4121A024L024M TP1-538A230M TP3-4141A024MC1844 TP4-537A230SR6 TP3-2131A024L024M TP3-4121A024M TP1-538A230SR6 TP3-4141A024MC1844/V10 TP4-537K024M TP3-2131A024M TP3-4121A024MC1743 TP1-538K024M TP3-4141C024MC1844 TP4-537K024SR6 TP3-2131A024MC1706 TP3-4121A024MC1787 TP1-538K024SR6 TP3-4141C024MC1844/V10 TP4-537K110M TP3-2131A024MC1743 TP3-4121A024SR11 TP3-2131A024MC1761 TP3-4121A110M công tắc hành trình Euchner TP3-4121A230M TP3-4121K024M TP3-4121K024M-EX TP3-4141A024SR11 TP3-4141A110M TP4-4121A024M TP4-4131A024M TP4-4141A024SR11 TP3-4121K024SR11 TP4-2131A024L024M TP4-4121A024MC1787 TP4-4131A024SR11 TP4-4141K024M TP3-4121K110M TP4-2131A024M TP4-4121A024SR11 TP4-4131A110M TP4-4141K024SEM4AS1 TP3-4121K230M TP4-2131A024MC1761 TP4-4121A024SR11C1787 TP4-4131A230M TP4-4141K024SR11 TP3-4131A024M TP4-2131A024MC1787 TP4-4121A110M TP4-4131K024M TP5-4120A024M TP3-4131A024SEM8C2065 TP4-2131A024M-EX Công tắc Euchner 90876 NZ1PS-2131-M
Euchner Rep.340491 Pwg 013837/3/0491

Công tắc hành trình Euchner 79953 NZ1HS-511-M

TP3-4141A024M EUCHNER Limit Switch
Công tắc bảo vệ Euchner 127943 CET-A-BWD-50X-127943 TP4-4121A230M TP4-4131K024SR11 TP5-4120A024SR11 TP3-4131A024SR11 Euchner Vietnam TP4-2131A024SR11 TP4-4121C024M TP4-4141A024M TP5-4120A230M TP3-4131A110M TP4-2131A024SR11C1699 TP4-4121K024M TP4-4141A024MC1987 TP6-4120A024M TP3-4131A230M TP4-2131A110M TP4-4121K024SR11 TP4-4141A024MC2074 TP6-4120A024SR11 TP3-4131K024M TP4-2131A230M TP4-4121K110M TP4-4141A024SM4C2012 TP4-4141A024SM8C1992 TP3-4131K024SR11 TP4-2131K024M TP4-4121UA024MC2118 công tắc dừng khẩn cấp Euchner TP3-4141A024MC1743 TP3-4141A024M TP3-4131K110M TP4-2131K024SR11 TP3-4141A024SM4C2013 TP3-4141A024SM4C2012 TP3-4141A024SM8C1992 TP3-4131K230M TP4-4121A024L024M TP3-4141A024SEM4AS1 TP4-4141A024SEM4AS1 TP4-4141A024SEM4AS2 TZ1LC024-045177 TZ1LE220M-C1684 Euchner Viet nam TZ1RE110M-C1684 TZ1LE024MVAB-RC2100 TZ2LE024M TZ1LC024SR6-C1640 TZ1RA024-045180 TZ1RE110MVAB-C2082 TZ1LE024M TZ2LE024M-R TZ1LC042-045178 TZ1RA024SR6-C1640 công tắc an toàn Euchner TZ1RE110PGOR8C TZ1LE024M-C2087 TZ2LE024SR11 TZ1LC220-048228 TZ1RA220-048492 TZ1RE220M-C1684 TZ1LE024M-R TZ2LE024SR6 TZ1LE024-C1527 TZ1RE024-C1527 TZ2LE024-C1527 TZ1LE024MVAB-10C-FW TZ2LE024SR6-R TZ1LE024M-089470 TZ1RE024M-089471 TZ2LE024M-C1635 TZ1LE024MVAB-F TZ2LE048M TZ1LE024M-C1623 TZ1RE024M-C1623 TZ2LE024M-C1704 TZ1LE024SR11 TZ2LE110M Euchner Vietnam TZ1LE024M-C1684 Công tắc an toàn Euchner 83688 NP1-628AS-M
Euchner safety switch TP3-2131A024M
Công tắc an toàn Euchner CTP-L1-AP-U-HA-AZ-SA 124225
Euchner TP4-4121A024PG 073337

Nút dừng khẩn cấp Euchner 105014 ES-XW1E-LV412Q4MFR

EUCHNER Safety Switch TP3-2131A024M 084142
Euchner TP4-4121A024M Sicherhietsschalter 084139
EUCHNER Limit switch RGBF03D12-502-M TZ1LE024SR6-C1638 TZ1RE024SR6-C1638 TZ2RE024SR6-C1662 TZ1RE048M TZ1LE024BHAVAB-C1781 TZ1LE024SR6-C1662 TZ1RE024SR6-C1662 TZ2RE024SR6-C1677 TZ1RE110M Euchner Vietnam TZ1LE024BHAVFG-RC1924 TZ1LE024SR6-C1677 TZ1RE024SR6-C1677 TZ1RE024RC18VAB-C1823 TZ1RE110M-R TZ1LE024BHAVFG-RC1971 TZ1LE110M-C1684 TZ1RE024SR6-C1948 TZ1RE024RC18VAB-C1826 Công tắc vị trí Euchner NG1HS-510L060-M 079937
SN02D16-502-M EUCHNER Limit Switches
Bộ phận của khóa vô tuyến Euchner A-C-H-G-SST-126015

Cảm biến EUCHNER sensor NZ1VZ-3131E-M 082122 TZ1RE110SR6 TZ1LE024MVAB TZ1LE110PGOR8C TZ1RE024BHA-C1902 TZ1RE024RC18VAB-C1828 công tắc giới hạn Euchner TZ1RE220M TZ1LE024MVAB-C1623 TZ1LE024MVFG-RC1925 TZ1RE024BHA-C1903 Euchner Viet nam TZ1RE024RC18VAB-C1937 TZ1RE220SR6 TZ1LE024MVAB-C1684 TZ1LE024PGVABL12C-MF TZ1RE024BHAVAB-C1781 TZ1RE024RC18VAB-C2070 TZ2LE110MVAB TZ1LE024MVAB-C1828 TZ1LE024RC18VAB TZ1RE024BHAVFG-RC1924

*Chúng tôi – Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý tự hào là nhà cung cấp Động cơ EUCHNER tại Việt Nam trong nhiều năm qua trên thị trường tự động hóa Việt Nam.

 Bảo hành : Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

◥◣◥◣◥◣ Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ ◢◤◢◤◢◤
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÚ QUÝ
Hotline + Zalo ☏ : 0932 600 412 (Ms. Châu)
Skype☛ live:hoahpq
Email 1☛ hoa@hpqtech.com
Email 2☛ ketoan.hpqtech@gmail.com

𒋨 Xem thêm ➽

Thông tin thanh toán:
- Người thụ hưởng: Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý
- Số Tài khoản VND: 2202 1485 1032 845
- Ngân Hàng : Xuất Nhập Khẩu Việt Nam-EXIMBANK-PGD Nguyễn Oanh-Gò Vấp-TP.HCM

error: Content is protected !!