Bộ mã hóa Nemicon | Encoder NEMICON | NEMICON Việt Nam

Chúng tôi – Công Ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý tự hào là nhà phân phối chính thức các sản phẩm Bộ mã hóa NEMICON . Đội ngũ nội bộ của chúng tôi đã dành nhiều năm làm việc với các sản phẩm NEMICON trong nhiều ứng dụng công nghiệp và được trang bị tốt để tư vấn cho bạn về dòng sản phẩm NEMICON tốt nhất- Liên hệ ngay Ms Châu 0932600412

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm

Email Liên hệ - 0932.600.412 Zalo

Địa điểm mua hàng:

Chat Facebook

Thông tin chi tiết

5/5 - (1 bình chọn)

HOANG PHU QUY TECHNOLOGY CO., LTD chuyên  cung cấp Bộ mã hóa Nemicon

Encoder-nemicon-viet-na
Encoder-nemicon-viet-nam

*Giới thiệu về NEMICON:

Tên công ty Nemicon Corporation
Thành lập vào ngày 12 tháng 11 năm 1969
Vốn 230 triệu Yên Nhật , Năm 2000 Đổi tên thành Nidec Nemicon Corporation

Chúng tôi Nemicon luôn phát triển giải pháp độc đáo về bộ mã hóa vòng quay và cảm biến với tiêu chuẩn thế giới về chất lượng, độ chính xác và hiệu suất.

Encoder-nemicon
Encoder-nemicon

* Ứng dụng chính – Bộ mã hóa NEMICON :

>>Mục tiêu của chúng tôi là đóng góp cho khách hàng và xã hội công nghiệp nhờ công nghệ cao mà chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để theo đuổi. Chúng tôi luôn đưa ra giải pháp tốt nhất cho nhu cầu thị trường.
Chúng tôi tiếp tục nỗ lực để trở thành một công ty tốt, biến chiến lược toàn cầu đóng góp vào xã hội kinh doanh thế giới trở thành hiện thực.
Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi tiếp tục là nhà cung cấp giải pháp mã hóa tốt cho khách hàng.

Bo-ma-hoa-Nemicon
Bộ mã hóa Nemicon
Bo-ma-hoa-vong-quay-Nemicon
Bộ mã hóa vòng quay Nemicon

*Model sản phẩm Nemicon :

AEW2-8-GC-H6-050-00E   OVW2-036-2MHT-050-00E   OSS-036-2HC-24-050-00E
  ASC-SP10-GC-H8-200-00E   OVW2-04-2MHC-050-00E   OSS-05-2HC-24-050-00E
  ASS-1024-GC-24-100-00E   OVW2-04-2MHT-050-00E   OVM-01-2Z1
  ASS-1024GC-L-100-00E   OVW2-05-2MHC-050-00E   OVW2-006-2MHC-050-00E
  HES-01-2MHC-800-050-00E   OVW2-05-2MHT-050-00E   OVW2-01-2M-050-00E
  HES-01-2MHT-800-050-00E   OVW2-06-2MD-050-00E   OVW2-01-2MD-050-00E
  HES-0256-2MD-800-050-00E   OVW2-06-2MHC-050-00E   OVW2-01-2MHC-050-00E
  HES-0256-2MHT-800-050-00E   OVW2-06-2MHC-A-100-00E   OVW2-01-2MHT-050-00E
  HES-036-2MHC-800-050-00E   OVW2-06-2MHT-050-00E   OVW2-02-2MD-050-00E
  HES-036-2MHT-800-050-00E   OVW2-08-2MHC-050-00E   OVW2-02-2MHC-050-00E
  HES-05-2MD-800-050-00E   OVW2-1024-2MD-050-00E   OVW2-02-2MHT-050-00E
  HES-06-2MD-800-050-00E   OVW2-1024-2MHC-050-00E   OVW2-0256-2MC-050-00E
  HES-06-2MD-800-300-00E   OVW2-1024-2MHT-050-00E   OVW2-036-2MHC-050-00E
  HES-06-2MHC-800-050-00E   OVW2-10-2MD-050-00E   UFO-01-2Z9-52E
  HES-06-2MHT-800-050-00E   OVW2-10-2MHC-050-00E   UFO-M2-0025-2H-B00E
  HES-1024-2MD-600-050-00E   OVW2-10-2MHT-050-00E   UFO-M2-01-2D-B00E
  HES-1024-2MD-800-050-00E   OVW2-12-2MD-050-00E   UFO-M2-01-2Z1-B00E
  HES-1024-2MHC-800-050-00E   OVW2-12-2MHC-050-00E   35T-25-5MD-78-050
  HES-1024-2MHT-800-050-00E   OVW2-15-2MHC-050-00E   35H-25-5MD-88-017
  HES-1024-2MHT-800-100-00E   OVW2-15-2MHT-050-00E   35H-25-5MD-88-050
  HES-10-2M-800-030-19E   OVW2-18-2MHC-050-00E   35H-25-5MD-88-060
  HES-10-2MD-800-050-00E   OVW2-18-2MHC-300-00E   35H-25-5MD-88-110
  HES-10-2MD-800-300-00E   OVW2-20-2M-200-00E   35T-25-5MD-98-050
  HES-10-2MD-800-500-00E   OVW2-20-2MD-050-00E   35T-25-5MD-98-060
  HES-10-2MHC-800-050-00E   OVW2-20-2MD-500-00E   35T-25-5MD-98-110C
  HES-20-2MD-800-050-00E   OVW2-20-2MHC-050-00E   35T-25-5MD-910-050
  HES-20-2MHC-800-050-00E   OVW2-20-2MHT-050-00E   35H-25-5ME-88-050
  HES-2048-2MD-800-050-00E   OVW2-20-2MHT-200-00E   35T-25-5ME-98-050-11
  HES-25-2MD-800-050-00E   OVW2-2048-2MD-050-00E   48T-25-5MD-98-6015-03
  HES-25-2MHC-800-050-00E   OVW2-2048-2MHT-050-00E   48T-25-5MD-98-6060-03
  HES-25-2MHT-800-050-00E   OVW2-25-2MD-050-00E   48T-25-5MD-98-6070-03
  HP-L01-2D-PL0-300-C00E   OVW2-25-2MD-300-00E   NOC3-SP5000-2MT-8-200-00E
  HP-L01-2D-PL0-500-38C   OVW2-25-2MHC-050-00E   NOC-S1000-2HC-8-200-00
  HP-L01-2D-PL0-500-C00E   OVW2-25-2MHC-200-00E   NOC-S5000-2MD-8-050-00E
  HP-L01-2D-PL1-300-C00E   OVW2-25-2MHT-050-00E   NOC-S5000-2MHC-8-050-00E
  HP-L01-2D-PL3-500-38   OVW2-36-2MD-050-00E   NOC-S5000-2MHT-8-050-00E
  HP-L01-2D-PL3-500-38C   OVW2-36-2MHC-050-00E   NOC-S500-2HC-8-200-35
  HP-L01-2D-PL3-500-C00E   OVW2-36-2MHC-300-00E   NOC-SP10000-2MD-8-500-00E
  HP-L01-2Z1-PL0-300-C00E   OVW2-36-2MHT-050-00E   NOC-SP5000-2MHT-8-050-00E
  HP-L01-2Z1-PL1-300-C00E   PA1010-2   NOE-50-2MHC-A-150-00E
  HP-L01-2Z1-PL3-500-38   QEJP-9342-W21C   NOE-54-2MD-A-150-00E
  HP-M0025-2H-PL0-300-C00E   QEJP-9343-W21C   OEK-10-2-1000-00E
  HP-M01-2D-PL0-200-B00E   QEJP-9645-W21C   OEK-200-2HC-800-00E
  HP-M01-2D-PL0-300-C00E   SBH-1024-2MD-30-050-10   OME-100-2MCA-105-015-00E
  HP-M01-2Z1-PL0-200-BOOE   SBH-1024-2MD-30-050-13   OME-500-2MCA-205-015-00E
  HP-M01-2Z1-PL0-300-C00E   SBH2-1024-2T-30-050-15   OSS-01-2HC-24-050-00E
  HP-V0025-2H-PL0-300-00E   SBH2-1024-2T-30-050-16   OSS-02-2HC-24-050-00E
  HP-V0025-2H-PL0-300-C00E   SBH-8192-5MD-20-015-C16A   OSS-03-2HC-24-050-00E
  HP-V0025-2H-PL1-300-00E   SBI-0512-2C-500-00   NOC3-SP2000-2MD-8-200-00E
  NE-1024-2MD NE-2048-2MD   UFO-0025-2H   NOC3-SP5000-2MC-8-200-00E
  NE2-1024-2MD NE-4096-2MD   UFO-01-2D    NOC3-SP5000-2MD-8-200-00E
  NOC3-SP1000-2MT-8-200-00E   UFO-01-2D-99   UFO-01-2Z1-99
HES-036-2MHC OVW2-003-2MC SBH2-1024-2T OVW2-02-2MC
HES 1024.2MHT.24vdc OVW2-005-2MC NE-2048-2MD OVW2-03-2MC
HES-1024-2MHT , 60mA OVW2-006-2MC SBH-100-D 30-000-55 OVW2-04-2MC
OVW2-06-2MHC OVW2-0125-2MC OVW2-06-2MHC OVW2-05-2MC
OVW2-25-2MHC OVW2-025-2MC UF0-MZ-01-2Z923E OVW2-06-2MC
OEK-50-2 OVW2-0256-2MC OVW2-036-2MHC OVW2-08-2MC
OEW2-1024-2MD OVW2-036-2MC 0EW2-20-2MD OVW2-09-2MC
OEK-100-2 OVW2-0512-2MC NOC-S360-2MWT-8-050-00 OVW2-10-2MC
OSS-025-2HC OVW2-01-2MC HES-006-2MHC OVW2-1024-2MC
OVW2-12-2MC HES-006-2MD OVW2-18-2MC HES-01-2MD
OVW2-15-2MC HES-01-2MHC OVW2-20-2MC HES-02-2MHC
OVW2-2048-2MC HES-02-2MD OVW2-15-2MHCP HES-25-2MD
OVW2-25-2MC HES-03-2MHC OVW2-18-2MHCP HES-36-2MHC
OVW2-36-2MC HES-03-2MD OVW2-20-2MHCP HES-36-2MD
OVW2-003-2MD HES-036-2MHC OVW2-2048-2MHCP HES-006-2MHT
OVW2-18-2MD HES-036-2MD OVW2-25-2MHCP HES-36-2MHT
OVW2-20-2MD HES-04-2MHC OVW2-36-2MHCP HES-25-2MHT
OVW2-2048-2MD HES-04-2MD OVW2-003-2MHT HES-2048-2MHT
OVW2-25-2MD HES-05-2MHC OVW2-005-2MHT HES-20-2MHT
OVW2-36-2MD HES-05-2MD OVW2-006-2MHT HES-01-2MHT
OVW2-003-2MHCP HES-0512-2MHC OVW2-0125-2MHT HES-02-2MHT
OVW2-005-2MHCP HES-0512-2MD OVW2-025-2MHT HES-03-2MHT
OVW2-006-2MHCP HES-06-2MHC OVW2-0256-2MHT HES-036-2MHT
OVW2-0125-2MHCP HES-06-2MD OVW2-036-2MHT HES-04-2MHT
OVW2-025-2MHCP HES-08-2MHC OVW2-0512-2MHT HES-05-2MHT
OVW2-0256-2MHCP HES-08-2MD OVW2-01-2MHT HES-0512-2MHT
OVW2-036-2MHCP HES-09-2MHC OVW2-02-2MHT HES-06-2MHT
OVW2-0512-2MHCP HES-09-2MD OVW2-03-2MHT HES-08-2MHT
OVW2-01-2MHCP HES-10-2MHC OVW2-04-2MHT HES-18-2MHT
Bộ mã hóa Nemicon Thời gian bảo hành : 12 tháng lỗi do nhà sản xuất .
OVW2-02-2MHCP HES-10-2MD OVW2-05-2MHT HES-15-2MHT
OVW2-03-2MHCP HES-1024-2MHC OVW2-06-2MHT HES-12-2MHT
OVW2-04-2MHCP HES-1024-2MD OVW2-08-2MHT HES-1024-2MHT
OVW2-05-2MHCP HES-12-2MHC OVW2-09-2MHT HES-10-2MHT
OVW2-06-2MHCP HES-12-2MD OVW2-10-2MHT  HES-09-2MHT
OVW2-02-2MHC HES-15-2MHC OVW2-1024-2MHT OPN-20-2M
OVW2-03-2MHC HES-15-2MD OVW2-12-2MHT OPN-20-2MC
OVW2-04-2MHC HES-18-2MHC OVW2-15-2MHT OPN-20-2MHC
OVW2-05-2MHC HES-18-2MD OVW2-18-2MHT OPN-4096-2M
OVW2-08-2MHCP HES-20-2MHC OVW2-20-2MHT OPN-4096-2MC
OVW2-09-2MHCP HES-20-2MD OVW2-2048-2MHT OPN-4096-2MHC
OVW2-10-2MHCP HES-2048-2MHC OVW2-25-2MHT OPN-02-2M
OVW2-1024-2MHCP HES-2048-2MD OVW2-36-2MHT OPN-02-2MC
OVW2-12-2MHCP HES-25-2MHC OVW2-003-2MHC OPN-02-2MHC
UFO-0025-Z9 OPN-4096-2MHT OVW2-005-2MHC OPN-06-2M
ASC-HP-10-T UFO-0025-H OVW2-006-2MHC OPN-06-2MC
OPN-02-2MHT ASC-HP-8-CP OVW2-0125-2MHC OPN-06-2MHC
UFO-01-H OPN-1024-2MHT OVW2-025-2MHC OPN-12-2M
ASC-HP-720-CP UFO-01-D OVW2-0256-2MHC OPN-12-2MC
OVF-15-2MC ASC-HP-12-CP OVW2-036-2MHC OPN-12-2MHC
OVF-15-2M SBL-0512-2C OVW2-0512-2MHC OPN-25-2M
OVF-15-2MHC ASC-SP-10-T OVW2-01-2MHC OPN-25-2MC
OVF-18-2MC ASC-HP-720-C OVW2-1024-2MHC OPN-25-2MHC
OVF-18-2M SBH-0512-2T OVW2-09-2MHC OPN-036-2MHT
OVF-18-2MHC ASC-SP-12-T OVW2-10-2MHC UFO-01-Z1
OPN-01-2MHT ASC-HP-10-C OVF-20-2MC ASC-HP-720-T
UFO-0025-Z1 OEK-100-2C OVF-20-2M OPN-20-2MHT
ASC-HP-8-T ASC-SP-12-CP OVF-20-2MHC UFO-01-Z9
OPN-10-2MHT ASC-HP-12-T

*Chúng tôi – Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý tự hào là nhà cung cấp NEMICON trong nhiều năm qua trên thị trường tự động hóa Việt Nam.

HOANG PHU QUY TECHNOLOGY CO., LTD
Address: 88/9/2 Đường TL 40 – Phường Thạnh Lộc – Quận 12 – TP Hồ Chí Minh.
Hotline + Zalo: 0932600412 (Ms. Châu)
Skype: live: hoahpq
Email: hoa@hpqtech.com   or: ketoan.hpqtech@gmail.com

==> Xem thêm :::::>

Thông tin thanh toán:
- Người thụ hưởng: Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý
- Số Tài khoản VND: 2202 1485 1032 845
- Ngân Hàng : Xuất Nhập Khẩu Việt Nam-EXIMBANK-PGD Nguyễn Oanh-Gò Vấp-TP.HCM

error: Content is protected !!